Bilgilendirme

DOĞUMUNUN 200. YILINDA ŞEHABETTİN MERCANİ:

TÜRK-İSLÂM TEFEKKÜRÜNDE TECDİT ve YENİLEŞME

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

17-19 ARALIK 2018 İSTANBUL

 

AMAÇ VE ÖNEM:

1818 yılında Kazan’da doğan âlim, Şehabettin Mercani ismi fazla bilinmeyen ama önemli çalışmalar yapmış ve bu anlamda İslam düşüncesine katkı sağlamış önemli bir şahsiyettir. İçinde bulunduğumuz 2018 yılı, Mercani’nin doğumunun 200. Yılı olması hasebiyle, bir yandan Şehabeddin Mercani’nin düşünce ve yaklaşımlarının tanınması ve ortaya konulması; diğer yandan bu vesileyle İslam düşüncesinin çağdaş birikim ve yaklaşımlarını kritik etmek amacıyla uluslararası sempozyum düzenlenmesine karar verilmiştir.

Müslüman dünyasının modernlikle karşılaşmasından itibaren, toplumsal olarak ciddi travmalar yaşanmıştır. Batı ile karşılaşma sonucu Müslüman coğrafyanın farklı yerlerinde, sosyal, siyasal, ekonomik anlamda neler yapılacağına dair farklı düşünceler ortaya çıkmıştır. Türkiye’den başlayarak, Mısır, Fas ve Pakistan’a kadar farklı ülkelerde İslam düşüncesiyle ilgili ciddi üretimler kendisini göstermiştir. Fakat maalesef bu üretilen düşüncelerin, sağlıklı bir kritiği henüz yapılamamıştır. Bu sempozyumun temel hedeflerinden birisi de bu kritiğin gerçekleştirilmesidir.

Düşünce boşlukta oluşan bir şey değildir. İçinde yaşadığımız dönemin sorunları ile yakından bağlantılıdır. Dolayısıyla İslam düşüncesinin mevcut sorunlar çerçevesinde nasıl cevaplar üreteceği, kavramsal çerçeveleri vb. eğilimlerinin anlaşılması ve ortaya konulması gerekmektedir. Bu anlamda ikinci önemli amaç ise, İslam düşüncesinin geleceğine bir projeksiyon geliştirmek adına mevcut sorunlar çerçevesinde İslam düşüncesi üzerine analizlerde bulunmaktır.

SEMPOZYUM TAKVİMİ:

* Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi (Son tarih): 31 Ağustos 2018

* Bildiri Özetlerinin Değerlendirmesi: 31 Ağustos 2018-14 Eylül 2018

* Değerlendirme Sonuçlarının Açıklaması: 15 Eylül 2018

* Bildiri Metinlerinin Gönderilmesi (Son Tarih): 15 Kasım 2018

* Sempozyum Tarihi: 17-19 Aralık 2018

SEMPOZYUM KATILIM ŞARTLARI:

1. Sempozyumun dili Türkçe, Arapça ve İngilizcedir.

2. Katılımcılar başvuru formu ile birlikte özgeçmişlerini de göndermelidirler.

3. Bildiriler özgün olmalıdır; daha önce herhangi bir yerde sunulmuş ya da yayımlanmış olmamalıdır.

4. Bildiri özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklayacak, amaç, yöntem ve muhtemel kaynakları içerecek biçimde 400-500 kelime olmalı, anahtar kelimeler eklenmiş Türkçe ve İngilizce özet birlikte gönderilmelidir. Arapça sunulacak bildirilerin de Türkçe özeti olacaktır. Özet kitapçığı sempozyumdan önce basılacaktır.

5. Bildiri özetleri başvuru formu kullanılarak e-mail yoluyla gönderilecektir.

6. Bildiri metinleri 20 word sayfasını geçmemelidir.

7. İstanbul dışından gelen katılımcıların yol ve konaklama giderleri, Sempozyum düzenleme kurulu tarafından karşılanacaktır.

8. Sempozyumdan sonra sunulan bildirilerin tam metni Bildiri Kitabı olarak basılacaktır.

 

MUHTEMEL KONU BAŞLIKLARI

Muhtemel konu başlıkları (bunlarla sınırlı değildir) şu şekilde sıralanabilir.

Şehabettin Mercani

Muhammed İkbal

Fazlurrahman

S. Ahmet Han

M. Abid El Cabiri

Hasan Hanefi

Aliya İzzetbegoviç

Nurettin Topçu

Muhammed Abduh

Reşit Rıza

S. Hüseyin Nasr

Said Halim Paşa

Tunuslu Hayrettin Paşa

Ahmet Cevdet Paşa

Namık Kemal

Ziya Gökalp

Sabri Ülgener

İsmail Gaspıralı

Musa Carullah Birgiyev

Nakıp El Attas

Daryuş Şayegan

Ali Abdurrazık

Ali Şeriati

Muhammed Arkoun

Muhammed Hamidullah

Roger Garaudy

Sezai Karakoç

Hint Alt kıtasında düşünce hareketleri ve bakiyeleri

Ortadoğu düşünce hareketleri ve bakiyeleri

Türk Dünyası düşünce hareketleri ve bakiyeleri

Afrika düşünce hareketleri ve bakiyeleri

Batı’da İslam düşüncesi ve bakiyeleri

 

DÜZENLEME KURULU

Dr. Cezmi Bayram (Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa TEKİN (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. İsmail Türkoğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yaman (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ Web: http://sehabettinmercani.com/

E-mail: ocaksempozyum@gmail.com

Tel: (0212) 513 21 41

Adres: İstanbul Türk Ocağı Divanyolu Caddesi No. 82 II. Mahmut Türbesi

Çemberlitaş Fatih-İstanbul

 

 

 

 

 

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

 

1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalanmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum, fakülte ve e-posta adresi bulunmalıdır.

2. Başlık ve yazar adından sonra 200’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.

3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo, dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.

4. Çalışma Microsoft Word programında ve A4 kağıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.

5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk, sonra 6 nk ve satır aralığı 1.5 olmalıdır.

6. Dipnot olarak klasik yöntem (sayfa altı dipnot) kullanılacaktır. Yazar adı, soyadı, makale adı tırnak içinde, kitap adı (koyu/bold), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.

7. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.

8. Metinle doğrudan alakalı olmayan orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir.

9. Bildiri metinleri 10.000 kelimeyi geçmemelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATILIM FORMU

Adı :

Soyadı :

Unvan :

Üniversite :

Bölüm :

Adres :

Şehir :

Ülke :

Telefon :

E-Posta :

Çalışma Alanı :

Kısa Özgeçmiş :

Bildiri Başlığı :

Bildiri Özeti :

Anahtar Kelimeler: